Kurs Care for Children EFR

Nazwa kursu

Care for Children EFR

Miejsce

Organizowane na terenie całego kraju

Czas trwania

4 godziny

Wielkość grupy

do 12 osób

Program

Program tego kursu obejmuje stany bezpośredniego zagrożenia życia, utratę przytomności, zadławienia, bezdech u dzieci i niemowląt. Do udziału w tych warsztatach zapraszamy: rodziców, opiekunki, dziadków, nauczycieli przedszkolnych, pracowników żłobków, nauczycieli szkół podstawowych i liceum. Program kursu pierwszej pomocy dzieciom i niemowlętom został oparty na międzynarodowym standardzie Care for Children EFR.

Zagadnienia programowe

*zasady bezpieczeństwa , aspekty psychologiczne

*profilaktyka zakażeń podczas działań ratunkowych

*wzywanie służb ratowniczych, rozmowa  z dyspozytorem

*ocena funkcji życiowych dziecka i niemowlęcia

*algorytm BLS (Basic Life Support)

*resuscytacja dzieci i niemowląt

*postępowanie we wstrząsie uczuleniowym ( anafilaktycznym)

*postępowanie przy duszności

*postępowanie w silnym bólu brzucha

*komfort termiczny dziecka

*postępowanie w masywnym krwotoku

*postępowanie w oparzeniach

*postępowanie w padaczce

*postępowanie przy podejrzeniu urazu kręgosłupa

*postępowanie w zadławieniach

 

kurs-care-for-children-efr

  • Gdzie jesteśmy