Metoda REBA

Ocena ryzyka zawodowego metodą REBA (Rapid Entire Body Assessment) jest szybką metodą ergonomicznej oceny stanowisk pracy, na których pracownicy skarżą się na dolegliwości ze strony układu ruchu. Uwzględnia obciążenie całego układu mięśniowo-szkieletowego, związane zarówno z użyciem siły dla potrzeb wykonania określonego zadania, jak i z koniecznością utrzymania niezbędnej pozycji ciała.

Metoda REBA została  opracowana w 2000 r. przez S. Hognetta i L. McAtamneya i  przetestowana  na wielu grupach pracowników, wykonujących pracę wymagającą wysiłku fizycznego i wykonywaną często w wymuszonych, niefizjologicznych pozycjach ciała. W zależności od potrzeb można wykonać  ocenę czynności związanych z największym obciążeniem układu ruchu (np. podnoszenie ciężkich przedmiotów i/lub przyjmowanie niekorzystnych pozycji ciała) – dzięki temu uzyskuje się informację o ryzyku zawodowym i konieczności wprowadzenia interwencji ergonomicznej. Zastosowanie tej metody po wdrożeniu interwencji, pozwala na oszacowanie skuteczności wprowadzonych rozwiązań. Możliwe jest także wykonanie serii obserwacji (np. fotografii) czynności na stanowisku pracy (metoda obserwacji migawkowych) i dokonanie oceny średniego obciążenia układu ruchu w określonym czasie.

W większości przypadków  symptomem zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego, spowodowanych przez wykonywaną pracę jest ból. Rzadziej pracownicy skarżą się na uczucie sztywności mięśni lub mrowienie, czy drętwienie. Dolegliwości te są odpowiedzią na duże obciążenie układu ruchu w czasie wykonywania pracy i przeważnie po jej zakończeniu ustępują. Jeśli obciążenie utrzymuje się przez długi czas lub jest nadmierne, mogą pojawić się lub rozwinąć zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze struktur układu mięśniowo-szkieletowego, które stanowią sedno zespołów przeciążeniowych.

Najczęściej stwierdzane zespoły przeciążeniowe to:

*       zespół cieśni  nadgarstka;

*       zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego i bocznego kości ramiennej (tzw. łokieć tenisisty i golfisty);

*       zespół Quervaina (zapalenie pochewki mięśni: długiego odwodziciela i krótkiego prostownika kciuka);

*       zespoły bólowe odcinka lędźwiowego i szyjnego kręgosłupa;

*       zespół stożka rotatorów.

Proponujemy Państwu wykonanie takiej analizy metodą REBA.

  • Gdzie jesteśmy