Szkolenia BHP e-learningowe

Forma szkolenia

 Rodzaj stanowisk pracy

j. polski

j. angielski

Szkolenie okresowe BHP
w formie e-learningu

Pracownicy administracyjno -biurowi i
Pracownicy na stanowiskach robotniczych

Pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami


Przedstawiciele handlowi i inni pracownicy kierujący pojazdem służbowym

----------

Kadra inżynieryjno-techniczna

----------

Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

----------

Pracownicy służby BHP

----------

Szkolenie wstępne BHP
 w formie e-learningu

Dla pracowników administracyjno – biurowych

Dla pracowników robotniczych

----------

  • Gdzie jesteśmy