Szkolenia BHP e-learningowe

Poza kursami organizowanymi bezpośrednio z uczestnikami w zakładach pracy oferujemy wstępne i okresowe szkolenia BHP online. To również dopuszczalna oraz uznawana forma przekazywania wiedzy w zakresie przepisów bezpieczeństw i higieny pracy, z której mogą skorzystać m.in. pracownicy administracyjno-biurowi, zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, przedstawiciele handlowi oraz pracodawcy i osoby, które pełnią kierownicze funkcje. Na skorzystanie ze szkoleń e-learningowych pozwalają przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.

Ich celem jest uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie oceny zagrożeń w procesach wykonywania obowiązków służbowych oraz ryzyka związanego z nimi, a także kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Dzięki zdobytej wiedzy pracownicy i pracodawcy mogą zapewnić sobie lepszą ochronę na wypadek różnych nieprzewidzianych zdarzeń.

Forma szkolenia

 Rodzaj stanowisk pracy

j. polski

j. angielski

Szkolenie okresowe BHP
w formie e-learningu

Pracownicy administracyjno -biurowi i
Pracownicy na stanowiskach robotniczych

Pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami


Przedstawiciele handlowi i inni pracownicy kierujący pojazdem służbowym

----------

Kadra inżynieryjno-techniczna

----------

Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

----------

Pracownicy służby BHP

----------

Szkolenie wstępne BHP
 w formie e-learningu

Dla pracowników administracyjno – biurowych

Dla pracowników robotniczych

----------

 

Dla kogo są szkolenia BHP e-learningowe?

W ostatnim czasie jest to często wykorzystywana formuła szkoleniowa, a korzystają z niej podmioty z różnych branż. Jej popularność wiążę się przede wszystkim z wygodą i oszczędnością pieniędzy.

W zajęciach e-learningowych mogą uczestniczyć pracownicy zatrudnieni na różnych stanowiskach w dowolnym miejscu i czasie. Potrzebny jest tylko dostęp do komputera i internetu.

Przeprowadzamy zarówno wstępne szkolenia BHP online, jak i okresowe. Pierwsze z nich dedykowane są osobom, które zostały zatrudnione w nowym miejscu pracy i powinny przejść instruktaż ogólny, czyli zapoznać z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w Kodeksie Pracy i regulaminie zakładowym oraz stanowiskowy – dowiedzieć się, jakie są zasady udzielania pierwszej pomocy. Drugie szkolenia mają raczej charakter utrwalający wcześniej zdobytą wiedzę oraz umiejętności w dziedzinie BHP i zaznajomienie uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi, jeśli zostały wprowadzone w ostatnim czasie.

Ze swojej strony przekazujemy materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia online dopasowanym do Państwa branży, konkretnych stanowisk i zakresów obowiązków. Zawierają one np. przepisy prawne, zestaw pytań kontrolnych i ćwiczenia z instrukcjami, dzięki czemu ułatwiają zapoznanie się z daną problematyką w bardzo szerokim aspekcie. Oprócz tego gwarantujemy możliwość konsultacji z naszymi wykładowcami.

Jakie są zalety szkoleń BHP e-learningowych?

Proponowane przez nas e-learningowe szkolenia BHP mają wiele zalet : 

  • nie dezorganizują harmonogramu pracy w firmie,
  • generują mniejsze koszty w porównaniu z kursem tradycyjnym, 
  • są przykładem nowoczesnej formy nauki – prezentowane pliki audio/video i techniki audiowizualne pozwalają na zatrzymanie w dowolnym momencie i powrót do miejsca, w którym wcześniej przerwano naukę, powtórzenie materiału.

Ułatwiają one także monitorowanie postępów uczestników. Nauka może odbywać się w tempie dostosowanym do możliwości biorącej w niej udział osób. 

Zachęcamy do zapoznania się z proponowaną przez nas tematyką wstępnych i okresowych szkoleń BHP w formie e-learningowej. Jeśli chcą Państwo rozszerzyć ten zakres lub oczekują innych propozycji, w każdej chwili możemy przygotować spersonalizowany zakres zagadnień. 

  • Gdzie jesteśmy