Szkolenia BHP i PPOŻ

Szkolenia wstępne i okresowe. Symulacje udzielania pierwszej pomocy podczas wypadku w pracy. Pozoracje. Prawo pracy. Postępowanie na wypadek pożaru. Zagrożenia pożarowe. Urządzenia i środki gaśnicze. Środki ochrony indywidualnej.

 

przeciw-pozarowe-1przeciw-pozarowe-2

 

Nazwa szkolenia

Wstępne i Okresowe szkolenia BHP, Szkolenia PPOŻ

Miejsce

Organizujemy szkolenia na terenie całego kraju

Czas trwania szkolenia

Zgodny z rozporządzeniem

Wielkość grupy

Dowolna

Program

Program szkoleń jest zgodny z rozporządzeniem, opracowany przez specjalistów i dedykowany do konkretnej grupy uczestników. Bierzemy pod uwagę charakter pracy, ryzyko oraz specyfikę danego stanowiska. Klient otrzymuje pełną dokumentację szkoleniową oraz zaświadczenia dla każdego uczestnika szkolenia z zakresu ( BHP, PPOŻ, Pierwsza Pomoc)

Zagadnienia programowe

*prawo pracy

*wypadki przy pracy

*organizacja stanowisk pracy/ ergonomia

*czynniki szkodliwe

*zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy oraz  w sytuacjach zagrożeń

*znaki ewakuacyjne

*środki i urządzenia gaśnicze

* zasady postępowania w sytuacji pożaru

*wzywanie służb ratowniczych i rozmowa  z dyspozytorem

*postępowanie z osobą nieprzytomną – algorytm BLS (Basic Life Support)

*resuscytacja- ćwiczenia/ scenki na fantomach

*użycie szkoleniowego  automatycznego defibrylatora – AED

*postępowanie we wstrząsie

*postępowanie przy masywnych krwotokach

*postępowanie przy oparzeniach

*postępowanie przy napadach drgawkowych, przy padaczce

*postępowanie przy zawale serca

  • Gdzie jesteśmy