Szkolenia BHP i PPOŻ

Zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i higieny w środowisku pracy to bezwzględne obowiązki, jakie musi spełnić każdy pracodawca. Dlatego tak istotne są szkolenia BHP i PPOŻ. Nasza firma, której siedziba znajduje się w Warszawie, realizuje je dla klientów z różnych branż i części Polski. Jako profesjonaliści przekazujemy osobom zatrudniającym i zatrudnianym wszystkie informacje w sposób przystępny i ciekawy. Ich treść dostosowujemy do specyfiki konkretnego zawodu oraz bazujemy na aktualnych przepisach. Duży nacisk kładziemy na kwestie praktyczne, które są bardzo ważne w nieprzewidzianych sytuacjach zagrożenia zdrowia czy życia. Odpowiednio przeszkolony w zakresie BHP i PPOŻ pracownik będzie wiedział, jak zachować się w niebezpiecznych okolicznościach i pomóc sobie lub innym uczestnikom zdarzenia.

Szkolenia wstępne i okresowe. Symulacje udzielania pierwszej pomocy podczas wypadku w pracy. Pozoracje. Prawo pracy. Postępowanie na wypadek pożaru. Zagrożenia pożarowe. Urządzenia i środki gaśnicze. Środki ochrony indywidualnej.

Nazwa szkolenia

Wstępne i Okresowe szkolenia BHP, Szkolenia PPOŻ

Miejsce

Organizujemy szkolenia na terenie całego kraju

Czas trwania szkolenia

Zgodny z rozporządzeniem

Wielkość grupy

Dowolna

Program

Program szkoleń jest zgodny z rozporządzeniem, opracowany przez specjalistów i dedykowany do konkretnej grupy uczestników. Bierzemy pod uwagę charakter pracy, ryzyko oraz specyfikę danego stanowiska. Klient otrzymuje pełną dokumentację szkoleniową oraz zaświadczenia dla każdego uczestnika szkolenia z zakresu ( BHP, PPOŻ, Pierwsza Pomoc)

Zagadnienia programowe

*prawo pracy

*wypadki przy pracy

*organizacja stanowisk pracy/ ergonomia

*czynniki szkodliwe

*zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy oraz  w sytuacjach zagrożeń

*znaki ewakuacyjne

*środki i urządzenia gaśnicze

* zasady postępowania w sytuacji pożaru

*wzywanie służb ratowniczych i rozmowa  z dyspozytorem

*postępowanie z osobą nieprzytomną – algorytm BLS (Basic Life Support)

*resuscytacja- ćwiczenia/ scenki na fantomach

*użycie szkoleniowego  automatycznego defibrylatora – AED

*postępowanie we wstrząsie

*postępowanie przy masywnych krwotokach

*postępowanie przy oparzeniach

*postępowanie przy napadach drgawkowych, przy padaczce

*postępowanie przy zawale serca

 

Wstępne i okresowe szkolenia BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy to bardzo ważne zagadnienia. Dlatego pracownicy poddawani są szkoleniom:

  • wstępnym – biorą w nich udział osoby, które dopiero zaczynają pracę w firmie, praktykanci oraz uczniowie szkół zawodowych. Podczas kursu przeprowadzany jest instruktaż ogólny, zapoznanie z przepisami BHP w Kodeksie Pracy i regulaminie zakładowym oraz stanowiskowy – dotyczący zasad udzielania pierwszej pomocy;
  • okresowym – czyli organizowanych z myślą o tych, co już są zatrudnieni od dłuższego czasu w przedsiębiorstwie, a ich celem jest przypomnienie i utrwalenie wcześniej zdobytej wiedzy z zakresu BHP i ewentualnie przedstawienie nowych zasad, jeśli zostały w międzyczasie wprowadzone np. przez pracodawcę.

Szkolenia PPOŻ

Ochrona przeciwpożarowa to druga równie ważna kwestia w zakładzie pracy. Ma ona na celu ochronę życia, mienia lub środowiska przed pożarem czy klęską żywiołową. Podczas szkolenia PPOŻ uczestnicy zapoznają się m.in. z:

  • zagrożeniami pożarowymi, jakie mogą występować w miejscu zatrudnienia,
  • czynnościami, jakie należy podjąć, aby zapobiec taki zdarzeniom,
  • zasadami bezpiecznej ewakuacji na wypadek wystąpienia niebezpieczeństwa,
  • korzystaniem z gaśnicy oraz innych elementów sprzętu gaśniczego.

Szkolenie PPOŻ obejmuje trzy rodzaje kursów:

  • wstępne – jest obowiązkowe dla każdego nowo zatrudnionego, a polega na zgłębieniu wiedzy dotyczącej instrukcji obsługi przeciwpożarowej,
  • podstawowe – pracownik poznaje zasady użycia gaśnicy oraz konkretne zagrożenia pożarowe, jakie mogą mieć miejsce w zakładzie pracy i obowiązki, które powinien wypełniać w celu zapobiegania pożarom,
  • specjalistyczne – dedykowane jest osobom, które w ramach swoich służbowych obowiązków mają kontakt z materiałami łatwopalnymi.

Zleć nam szkolenia BHP i PPOŻ!

W każdym zakładzie pracy powinna być osoba, która jest odpowiedzialna za poprawną realizację przepisów BHP i PPOŻ. Szkolenia na ten temat można również zlecić firmie zewnętrznej np. naszej, specjalizującej się w tego rodzaju kursach. Jeśli sobie Państwo zażyczą oba zakresy tematyczne, możemy połączyć je w ramach jednego zlecenia. Jednak z naszego wieloletniego doświadczenia wiemy, że dużo efektywniejsze są przeprowadzane osobno.

Ile trwają szkolenia BHP i PPOŻ? Ogólny instruktaż musi trwać minimum trzy godziny lekcyjne (3 × 45 minut), a stanowisko co najmniej trzy godziny dla pracowników administracyjno-biurowych i osiem dla pozostałych grup stanowiskowych. Powinien być jednak dostosowany do specyfiki obowiązków, jakie ma wykonywać dany pracownik oraz jego dotychczasowego doświadczenia zawodowego. W przypadku szkoleń okresowych obowiązkowy jest egzamin końcowy sprawdzający wiedzę i umiejętności.

Dzięki temu, że dopasowujemy program instruktażowy do konkretnej branży czy stanowiska, mają Państwo duże szanse na to, aby zmniejszyć ryzyko zawodowe w swojej firmie. Wszystkie kursy organizowane przez nas w Warszawie oraz w innych miejscach prowadzą odpowiednio wykwalifikowane osoby.

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą szkoleń BHP i PPOŻ. Chętnie odpowiemy na pytania i przygotujemy spersonalizowany program kursu. Dostosujemy się także do terminu i miejsca przeprowadzenia zajęć.

przeciw-pozarowe-1

  • Gdzie jesteśmy