Zadania Służby BHP

  • Zadania Służby BHP
  • Zadania Służby BHP

- Sporządzanie pełnej dokumentacji powypadkowej
- Współpraca przy wykonywaniu oceny ryzyka zawodowego
- Opracowywanie instrukcji BHP
- Kontrola warunków BHP  w firmie
- Zaopatrzenie firmy w artykuły BHP ( znaki bezpieczeństwa, gaśnice, apteczki itp.)
- Inne zadania wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w  sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 109, poz. 704, zm.: Dz.U. z 2004 r. Nr 246, poz. 2468)

  • Gdzie jesteśmy