Kurs Pierwszej Pomocy dla Dzieci i Młodzieży

Już od najmłodszych lat warto kształtować odpowiednią postawę w zakresie niesienia ratunku innym. Proponowane przez nas kursy pierwszej pomocy dla dzieci pozwalają przygotować je do właściwego i szybkiego reagowania w sytuacji zagrożenia zdrowia czy życia – własnego i innych – w szkole lub w innym miejscu. Często w takich przypadkach znaczenie mają sekundy i tylko właściwe zachowanie świadków zdarzenia jest w stanie uratować poszkodowanego, zanim dojedzie karetka pogotowia.

Szkolenie z pierwszej pomocy dla dzieci pozwala przyswoić zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną. Udział w nim mogą wziąć przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych lub ponadpodstawowych. Plan zajęć zawsze układamy indywidualnie, czyli dopasowujemy go do wieku oraz możliwości uczestników. W przypadku najmłodszych wprowadzamy elementy zabawy, a dla młodzieży kursy zawierają więcej elementów praktycznych, które pomogą im w ratowaniu życia do przyjazdu zespołu ratowników medycznych. Elastycznie też podchodzimy do liczby dzieci – zajęcia mogą odbywać się w mniejszej lub większej grupie, a także indywidualnie z instruktorem.

Program szkoleniowy dedykowany dla dzieci, młodzieży, przedszkoli oraz szkół. Program jest indywidualnie ustalany, elastyczny i dopasowany do uczestników. Dowolna liczba godzin. Dowolna liczba osób. Kurs może mieć formę grupową, jak i indywidualną  z instruktorem.

Nazwa kursu

Szkolenie Pierwszej Pomocy dla Dzieci i Młodzieży

Miejsce

Dojazd do klienta na terenie całego kraju

Czas trwania

Elastyczny, od 3 h do …….

Wielkość grupy

Kursy indywidualne lub w grupach. Rekomendowana optymalna wielkość grupy do 12 osób.

Program

Program każdego kursu pierwszej pomocy jest opracowywany indywidualnie. Przy jego tworzeniu bierzemy pod uwagę oczekiwania, wiek uczestników, cele, czas, miejsce oraz budżet. Zajęcia prowadzone są interaktywnie, aby poprzez zabawę i edukację nauczyć dzieci i młodzież, jak skutecznie udzielać pierwszej pomocy, jak nie wpaść w panikę i zapanować nad stresem. Na zapytanie ofertowe odpowiadamy szybko, tworząc propozycję "szytą na miarę".

Napisz do nas: jeannette@bhp-uslugi-szkolenia.pl

Zagadnienia programowe

* wzywanie służb ratowniczych, rozmowa z dyspozytorem
* telefony alarmowe
* ocena bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia
* ocena funkcji życiowych
* czy "Miś oddycha"?
* postępowanie z osobą nieprzytomną dorosły/ dziecko
* pozycja boczna  
* resuscytacja  
* użycie automatycznego defibrylatora -  AED   
* profilaktyka działań podczas zdarzeń ratunkowych
* podstawowe postępowanie w przypadku oparzeń i odmrożeń
* tamowanie krwotoków
* podstawowe postępowanie przy podejrzeniu urazu kręgosłupa
* sposoby ewakuacji bezpośredniej osób nieprzytomnych ( chwyt Rauteka)
* zadławienia
* bandażowanie i unieruchamianie kończyn / szyna Kramera   
* zatrucia
* wyposażenie i rodzaje apteczek
* środki ochrony osobistej
* SAMPLE- wywiad ratowniczy
* ciało obce w organizmie
* dodatkowe tematy "na życzenie", które interesują uczestników

Na czym polegają kursy pierwszej pomocy dla dzieci?

Podczas kursu przeprowadzanego w szkole lub przedszkolu uczymy dzieci m.in., jak:

  • reagować w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, 
  • sprawdzić przytomność poszkodowanego i ocenić jego stan, 
  • wezwać wsparcie przedmedyczne, 
  • prawidłowo udzielić pierwszej pomocy, 
  • zadbać o bezpieczeństwo własne, 
  • wykonać prawidłowo pozycję boczną, 
  • określić podstawowe parametry życiowe, 
  • wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową. 

Szkolenia mają na celu zapoznanie uczestników z najczęściej spotykanymi stanami zagrożenia zdrowia lub życia oraz czynnościami wykonywanymi w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby. Dzięki temu będą mogły zminimalizować ich niekorzystne następstwa, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznego wsparcia medycznego.

Podczas kursów wykorzystujemy fantomy, na których prowadzona jest resuscytacja krążeniowo-oddechowa z symulacją krążenia, oddechu czy drożności dróg oddechowych dziecka i osoby dorosłej.

Zależy nam tym, aby każdy uczestnik szkolenia z pierwszej pomocy miał czas na dokładne przećwiczenie wszystkich działań.

Przeprowadzimy szkolenie z pierwszej pomocy dla dzieci w Twojej szkole

W placówkach oświatowych nie brakuje sytuacji, w których przedszkolakom czy uczniom potrzebna jest pierwsza pomoc. Ich niespożyta energia w efekcie może prowadzić do różnych wypadków czy kontuzji. Aby zadbać o bezpieczeństwo dzieci w czasie zabaw lub innych aktywności, warto zorganizować dla nich szkolenie, podczas którego dowiedzą się, jak zadbać o swoich kolegów czy członków rodziny, zanim zjawi się profesjonalny zespół medyczny.

Dzięki naszym kursom dzieci efektywnie uczą się udzielania pierwszej pomocy w szkole lub innym miejscu oraz kształtują w sobie dobry nawyk ratowania innych, gdy zajdzie taka konieczność. Zdobyta wiedza pozwoli im właściwie zareagować w sytuacji zagrożenia – podpowiadamy im m.in., jak nie wpadać w panikę czy zapanować nad stresem.

Jeśli planują Państwo szkolenie z pierwszej pomocy w szkole, warto rozważyć skorzystanie z naszej oferty. Zapewniamy indywidualnie dopasowaną tematykę kursu.

Kurs pierwszej pomocy dla dzieci w szkole

  • Gdzie jesteśmy