Kwalifikacje

Posiadam wymagane prawnie kwalifikacje w zakresie świadczonych usług. Jestem absolwentką studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzonych wspólnie przez Centralny Instytut Ochrony Pracy i Politechniki Warszawskiej.

Posiadam uprawnienia Inspektora PPOŻ uzyskane w Głównej Szkole Służby Pożarniczej w Warszawie. Odbyłam szkolenie  w zakresie " Kształcenie dorosłych. Andragogika".

Jestem nurkiem PADI na poziomie DEEP  DIVER  numer licencji 2211UN9325 oraz certyfikowanym Instruktorem Pierwszej Pomocy Emergency First Response , numer instruktorski EFR 427039  w zakresie:
- BASIC LIFE SUPPORT (CPR)
- ADDITIONAL LIFE SUPPORT
- CARE FOR CHILDREN
- AED
- PIERWSZA POMOC TLENOWA
 
Kliknij na poniższy link, wpisz mój numer instruktorski 427039 i sprawdź moje uprawnienia.

https://apps.padi.com/scuba-diving/pro-chek/

  • Gdzie jesteśmy