Kurs Pierwszej Pomocy EFR

Kurs Pierwszej Pomocy EFR – Primary Care with AED & Secondary Care – Podstawowa i Rozszerzona Pierwsza Pomoc

Prowadzony przez nas kurs pierwszej pomocy EFR - Emergency First Response - przeznaczony jest dla osób zatrudnionych w firmach prywatnych i sektorze publicznym. To także oferta dla tych, którzy np. wyjeżdżają do pracy za granicę. Zarówno proponowane szkolenie, jak i uzyskane: certyfikat oraz karta z logo EFR (Emergency First Response) honorowane są na całym świecie. Pierwsza pomoc przedmedyczna jest to szereg czynności, które mogą uratować czyjeś życie. Aby przeprowadzić je we właściwy sposób, organizowane są kursy EFR, podczas których odbywają się zajęcia teoretyczne i praktyczne. Dzięki wiedzy i zdobywanemu w ten sposób doświadczeniu można się dowiedzieć, w jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo poszkodowanemu do czasu przybycia zespołu ratownictwa medycznego. Odpowiednia reakcja osoby wyszkolonej często okazuje się decydująca dla zdrowia czy życia kogoś, kto np. uległ wypadkowi w różnych okolicznościach.

Zapraszamy na kurs EFR - Emergency First Response - prowadzony przez specjalistów, podczas którego można nauczyć się fachowego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Nazwa kursu

EFR Primary Care

Miejsce

Szkolenia odbywają się na terenie całego kraju

Czas trwania

8 godzin – 1 dzień

Wielkość grupy

do 8 osób

Program

70% kursu stanowią ćwiczenia, scenki i praca w grupach; 30% stanowi wykład oraz prezentacja szkoleniowa wzbogacona materiałem filmowym. Bezpośrednio po kursie chętni mogą przystąpić do egzaminu EFR. Do kursu zapraszamy oczywiście również osoby, które chcą ukończyć szkolenie, nabyć nowe umiejętności niezależnie od certyfikatu.

Zagadnienia programowe

*ocena bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia

*priorytety w ratownictwie

*wzywanie pomocy, rozmowa z dyspozytorem

*sytuacja prawna związana z udzielaniem pomocy, prawo Dobrego Samarytanina

*postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym ( dorosły / dziecko) – algorytm BLS

*ewakuacja bezpośrednia z zagrożonego miejsca ( chwyt Rauteka)

*kontrola funkcji życiowych poszkodowanego

*pozycja boczna

*resuscytacja

*zadławienia

*użycie szkoleniowego AED – automatycznego defibrylatora

*postępowanie we wstrząsie

*pomoc w urazach kręgosłupa

*tamowanie krwotoków

*bandażowanie i unieruchamianie kończyn/ szyna Kramera

*zbieranie wywiadu medycznego – SAMPLE

*dodatkowe tematy „na życzenie”, które interesują uczestników

 

Kurs Pierwszej Pomocy EFR

  • Gdzie jesteśmy